Middelfart Jazzfestival 2016 er AFLYST

Se nedenstående pressemeddelse!

 

 

Pressemeddelelse

 

Til medlemmerne i Jazzmusikkens Venner i Middelfart

 

Bestyrelsen i Jazzmusikkens Venner i Middelfart har på et bestyrelsesmøde den 20. juni 2016 besluttet ikke at afholde Jazzfestival i Middelfart i indeværende år, da det ikke er lykkedes at skabe det fornødne ressourcer og økonomiske grundlag for at gennemføre Jazzfestivallen, der efter planen skulle have være afviklet den 5. & 6. august på havnen i Middelfart.

 

Bestyrelsen har truffet beslutningen ud fra vedtægterne, hvor står at foreningens aktiviteter skal være selvfinansierende samt at eventuelle underskud skal dækkes med underskudsgarantier og dette har bestyrelsen ikke fundet det fornødne grundlag for i år.

 

Jazzfestivallen i Middelfart har igennem mange år været et stort aktiv for byens kulturliv støttet op af mange sponsorer fra Erhverv-/og handelslivet i Middelfart, hvilket Jazzmusikkens Venner i Middelfart har været meget taknemmelige for igennem årene, for uden dem og ikke mindst de mange hjælpere har det ikke været muligt at afvikle jazzfestivallen. Ligeledes skal der også lyde en stor tak til alle de mange gæster der hvert år har støttet op omkring jazzfestivallen.

 

Bestyrelsen håber på at der i 2017 vil kunne lykkedes at skabe det fornødne økonomiske grundlag for gennemførelsen af jazzfestivallen.

 

 

Med venlig hilsen/Best Regards

Jazzmusikkens Venner i Middelfart

 

Torben Møller-Larsen