Forside

Ekstraordinær generalforsamling.

2016-12-19 09:32
Det lykkedes ikke at vælge en fuldtallig bestyrelse på foreningens ordinære generalforsamling den 14. december 2016. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling den 10. januar klokken 19.00 på Restaurant Holms i Middelfart med følgende dagsorden: 1. Valg af...

Indkaldelse til Generalforsamling

2016-12-01 15:00
Onsdag d. 14. december 2016 kl. 19:00 på Rest. Holms, Algade, Middelfart1. Valg af dirigent.2. Godkendelse af dagsorden.3. Aflæggelse af beretning4. Regnskab.5. Fastsættelse af kontingent6. Indkomne forslag7. Valg af bestyrelsesmedlemmer8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen9. Valg af to...

Middelfart Jazzfestival 2016 - AFLYST

2016-07-19 12:20


Indkaldelse til Generalforsamling:


Onsdag d. 14. december 2016

kl. 19:00 på Rest. Holms, Algade, Middelfart


1. Valg af dirigent.


2. Godkendelse af dagsorden.


3. Aflæggelse af beretning


4. Regnskab.


5. Fastsættelse af kontingent


6. Indkomne forslag


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer


8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen


9. Valg af to revisorer + 1 revisorsuppleant


10. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen.


Vedtægter kan ses på www.fezztival.dk