Skal du stå for plakaten til
Middelfart Jazzfezztival 2020?